Wpisy

Tryptyk glebowy cz. 1.

Woda dostępna dla roślin. Aby dobrze zaprojektować system nawadniania, warto poznać procesy zachodzące w przyrodzie. Wiedząc jak woda krąży w glebie i jak jest pobierana przez rośliny, łatwiej ustalić częstotliwość i intensywność…
© Copyright - Systemy Nawadniania Budmech