Stacje uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody są niezbędne z uwagi na fakt częstego występowania w wodach podziemnych żelaza i manganu, które w kontakcie z powietrzem tworzą nierozpuszczalne osady. Z tego powodu, uzdatnianie wód pobieranych ze studni głębinowych to często wręcz konieczny proces, od którego zależy poprawne działanie systemu nawadniania.

Korzyści ze stosowania stacji uzdatniania wody

Usuwanie żelaza i manganu:

• Zmniejsza ryzyko zapychania się kroplowników, linii i taśm kroplujących.
• Zapewnia poprawną pracę mikrozraszaczy.
• Chroni rośliny przed niekorzystnym wpływem żelaza i manganu.

Odżelazianie wody – niezbędne kryteria do spełnienia

Aby stacja uzdatniania wody działała poprawnie musi spełniać niezbędne kryteria:*
• Układ napowietrzania musi dostarczać 2-10% powietrza.
• Aeratory muszą zapewnić niezbędny czas kontaktu.
• Filtry o niezbędnej średnicy i miąższości złoża.
• Odpowiednia intensywność płukania.

Schemat działania stacji uzdatniania wody

W pierwszym etapie do wody surowej podawane jest powietrze najczęściej za pomocą pompy z aspiratorem lub sprężarki.

Napowietrzona woda zatrzymywana jest w areatorze gdzie zachodzi wytrącanie związków żelaza. Ostatnim etapem procesu jest filtracja powstałych osadów oraz wytrącanie i filtracja osadów manganu. Na wylocie z instalacji znajduje się filtr siatkowy dodatkowo zabezpieczający system nawadniania.

Płukanie filtrów odbywa się automatycznie na podstawie odczytu z manometrów, wodomierza lub z określoną z góry częstotliwością. Sterowanie filtracją może odbywać się ze sterownika indywidualnego, nawodnieniowego lub z komputera nawozowego.

* Każda oferowana przez nas stacja projektowana jest jako indywidualne rozwiązanie – dobór parametrów filtracji odbywa się w oparciu o analizę fizykochemiczną wody.

Poznaj wszystkie szczegóły – pobierz nasz katalog Systemów Nawadniania:

KATALOG SYSTEMÓW NAWADNIANIA

Kompletną ofertę znajdziesz w naszym katalogu. Pobierz teraz!

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze właściwego rozwiązania, chcesz poznać więcej szczegółów lub omówić warunki współpracy handlowej, zapraszam do kontaktu.


Wiktor Grabowski

Product Manager

tel: 22 765 60 67 

wiktor.grabowski@budmech.pl